Søk

Nytt nettbasert kurs for tannleger om etikk

NTF nå utviklet et nytt nettbasert kurs for tannleger om etikk. Kurset inngår i rekken av obligatoriske nettbaserte kurs som er gratis for foreningens medlemmer.

Etikk står sentralt i NTFs arbeid og det er viktig at alle medlemmer er godt kjent med NTFs etiske regler.

Som en del av dette har vi nå utviklet et nytt nettbasert kurs som skal øke bevisstheten rundt valg man står ovenfor i tannlegehverdagen, og bidra med teoretiske verktøy for å håndtere vanskelige beslutninger.

Kurset er basert på case og situasjoner med ulike etiske dilemmaer, hvor man så skal drøfte egne refleksjoner i etterkant. Kurset avsluttes med en kort quiz som må tas for at kurset kan godkjennes som fullført.

Les mer om "Kurs for tannleger om etikk" under Kurs og utdanning/Nettbasert kurs

Publisert: 16.01.2017