Søk

Personvern og informasjonssikkerhet 2

Er du daglig leder av en tannklinikk? Har du ansvar for klinikkens datasikkerhet? Har klinikken et lovpålagt styringssystem for informasjonssikkerhet? Vet du hva Norm for informasjonssikkerhet er?

Tank-kurset "Personvern og informasjonssikkerhet - trinn 2" er inkludert i kontingenten og dermed gratis for alle våre medlemmer.

Klikk her for å registrere deg og ta kurset -
Kurset er under oppdatering, link til registrering kommer så snart oppdateringen er gjennomført

Om kurset:
Trinn 2 retter seg primært til den som er daglig leder av den enkelte tannklinikk, eller det som kalles databehandlingsansvarlig. Kurset bygger på grunnopplæringen som gis i Trinn 1.

Trinn 2 gir kursdeltageren den nødvendige kompetanse i å etablere lovpålagte styringssystem for informasjonssikkerhet som er et krav for alle tannklinikker som er tilknyttet Norsk Helsenett. De enkelte modulene i Trinn 2 bygger på Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs og sosialsektoren (Normen). Til hjelp for tannklinikken er det under Normen utviklet og gjort tilgjengelig et malverk til et komplett styringssystem for informasjonssikkerhet, Malen. Denne skal fylles ut underveis i kurset.

Etter bestått eksamen fra Trinn 2 skal kursdeltageren ha den nødvendige kompetanse til å kunne fylle ut malverket i forhold til egen tannklinikk. Og deretter etablere rutiner i tannklinikken og kunne gi opplæring til de øvrige medarbeiderne i tannklinikkens styringssystem for informasjonssikkerhet.

Kurset er satt sammen av følgende moduler:
- Dine plikter
- Styring
- Tilgangsstyring
- IKT-sikkerhet
- Kontroller

For å gjennomføre kurset trenger du pc, mac eller nettbrett, samt lyd. I tillegg til kursene finnes en rekke ressurser som er linker til de aktuelle lover og henvisninger til kursene.

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet

Målgruppe:
Klinikkeier/daglig leder eller databehandlingsansvarlig på tannklinikk

Pris:
GRATIS for medlemmer
Kr 5.000 for ikke-medlemmer

Kurset gir 4 timer i NTFs etterutdanningssystem.