Søk

For tillitsvalgte

Nytt TANK kurs for nye tillitsvalgte!

NTF har nylig lansert et nytt nettbasert kurs med spesielt fokus på nye tillitsvalgte i foreningen. Kurset gir deg som er ny tillitsvalgt en innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og nyttig informasjon om NTFs ulike organer og aktiviteter.

Klikk her for å lese mer om kurset
 

Reiseregninger

Skjema for reiseregning som skal benyttes ved reiser i NTFs regi finner du ved å klikke på linken nedenfor. Skjemaet må skrives ut og undertegnes før det sendes sekretariatet.

Reiseregning innland 2017

Reiseregning utland 2017

Utenlandsregulativet
 

Kompensasjon for fravær fra praksis

NTF sentralt yter økonomisk kompensasjon for fravær frapraksis (møtegodtgjørelse) til sentrale tillitsvalgte.

Den enkelte lokalforening står fritt i å bestemme om de ønsker å kompensere fravær fra praksis for sine tillitsvalgte. Økonomisk kompensasjon for fravær fra praksis er både avgiftsbelagt og skattepliktig. NTF refunderer ikke denne kompensasjonen.

Mange tillitsvalgte har en kombinasjon av fast lønn og innsatsbasert avlønning/privatpraksis. I NTF har vi tatt hensyn til dette ved en oppdatering av regelverket. Klikk her for å laste ned retningslinjer for møtegodtgjørelse

Oppgjørsskjema for tillitsvalgte - NTFs hovedstyre
Oppgjørsskjema for tillitsvalgte - NTFs fagnemnd
Oppgjørsskjema for tillitsvalgte
Godtgjørelse elektronisk kommunikasjon for tillitsvalgte


Kontaktpersoner i sekretariatet:

Tel +47 22 54 74 00 

Regnskapskonsulent Kjersti Bøhren
E-post: kjersti.bohren@tannlegeforeningen.no

Økonomisjef Wenche Stavik
E-post: wenche.stavik@tannlegeforeningen.no