Søk
Hjem     Organisasjonen     Fond  

Fond

NTF har ansvar for å forvalte et antall fond av ulik type og med ulike formål. Blant fondene er det noen som utelukkende er til foreningens eget bruk (organisasjonsfondet, videre- og etterutdannelsesfondet), enkelte som deler ut reisestipendier (Gard/Berggrens minnefond) og andre som gir økonomisk støtte til tannleger som trenger økonomisk bistand i forbindelse med rettstvister (rettshjelpsordningen).

 

Fondene som administreres av andre, gir i hovedsak bidrag til vitenskapelige arbeider, utgivelse av skrifter, priser og stipendier (Tannlegeundervisningens fond, NTFs fond til odontologiens fremme, Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme) eller til forskning (Norsk Dental Depots fonds).

 

Mer informasjon om blant annet formål, vedtekter og søknadsprosedyrer finnes på siden for hvert enkelt av fondene.