Søk

Ledermøtet 2010

Deltakere:
En representant fra hver lokalforening, fortrinnsvis lokalforeningslederen, en person som kan representere de syv spesialistforeningene, representantskapets ordfører, leder av NTFs valgkomité, hovedstyre og sekretariat.

Tid:
26. november 2010

Sted:
Scandic Oslo Airport, Gardermoten

Invitasjon til NTFs ledermøte