Søk

Ledermøtet 2014

NTFs ledermøte samler lederne av NTFs lokal- og spesialistforeninger i november, de årene det ikke er representantskapsmøter. Ledermøtet er et forum for lufting av saker og meningsutveksling, og fatter ingen beslutninger.

Deltakere:
En representant fra hver av NTFs 21 lokalforeninger og 7 spesialistforeninger, leder av valgkomiteen, andre sentrale tillitsvalgte, eventuelle gjester, hovedstyre og sekretariat.

Tid: 27. - 28. november 2014

Sted:
Grand Hotel, Oslo

Klikk her forå laste ned program for Ledermøtet 2014

Tema:

  • Grenseoppganger i tannhelsetjenesten
  • Økonomi
  • Sosiale medier
  • Statsbudsjettet
  • Kompetansesentrene
  • Kommunereformen
  • Obligatorisk etterutdanning: Veien videre

Les mer om de ulike temaene og hva som ble diskutert i artikkelen "Enighet i mange saker" (Tidende 1/2015)