Søk

Representantskap

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og består av representantskapets ordfører og varaordfører (ikke stemmerett), hovedstyrets medlemmer (ikke stemmerett), lokalforeningenes ledere samt ytterligere en representant per påbegynt 100 medlemmer i hver lokalforening, og dessuten en representant fra hver spesialistforening. Både offentlige og private tannleger skal være representert blant lokalforeningens representanter.

Ordinært representantskapsmøte holdes hvert annet år, fortrinnsvis i Oslo, innen 1. desember. Deltakere på møtet er valgte representanter fra NTFs lokalforeninger og spesialistforeninger, hovedstyret, andre sentrale tillitsvalgte, ordførerkollegiet, gjester og sekretariat. Ordføreren leder representantskapets forhandlinger.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede. Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt.

NTFs medlemmer har adgang til møtet i den utstrekning plassen tillater det.


Representantskapsmøtet 2017

Representantskapsmøtet 2017 skal avholdes på Hotel Scandic Oslo Airport, Ravineveien 15 på Gardermoen, fredag 1. og lørdag 2. desember.

Klikk her for å gå til siden for Representantskapsmøtet 2017 (krever innlogging)