Søk

Sekretariatet

Liste over sekretariatets ansatte

Henvendelser
Telefontid: Kl 0800-1130 og 1200-1500 (sommertid 15. mai - 14. august)
E-post:  post@tannlegeforeningen.no

Juridisk medlemsrådgivning
Telefontid: Kl 0900-1100 og 1300-1500
E-post: jus@tannlegeforeningen.no
NB! Medlemsnummer må oppgis ved alle henvendelser.

Besøksadresse
Haakon VIIs gt 6, 0161 Oslo

Postadresse
Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Telefon:   22 54 74 00