Søk

Tariffkonferansen

I henhold til Reglement for tariffbundne virksomheter skal det skal det holdes årlige tariffkonferanser, fortrinnsvis i februar/mars. I tillegg til Sentralt forhandlingsutvalg med varamedlemmer, sammensettes konferansen på følgende måte:

Hvert UTV i fylkeskommunene kan delta med inntil 2 tillitsvalgte. Det samme gjelder for følgende forhandlingssteder i Staten: Forsvaret, UiO, UiB, UiT og Helfo.

Helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus kan delta med en tillitsvalgt hver.
 

NTFs tariffkonferanse har følgende oppgaver:

a) legge strategier for årets tariffoppgjør
b) fastsette SFs forhandlingsmandat til tariffoppgjørene
c) evaluere sentrale og lokale lønnsoppgjør
d) velge/utpeke valgkomitè
e) drøfte generelle tariffpolitiske spørsmål innen tariffområdene NTF har partsrettigheter

 

NTF Tariffkonferanse avholdes i år på Quality Airport hotell Gardermoen torsdag 10. og fredag 11. mars.

Klikk her for å laste ned Program NTF tariffkonferanse 2016