Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 6

Modul 6

TSE Modul 6 - Oral kirurgi og Kjeve- og ansiktsradiologi

 

"Små doser, store snitt - Oral kirurgi og røntgendiagnostikk"

 

TSE modul 6 er en kursmodul der fagene oral kirurgi og kjeve-og ansiktsradiologi er samlet i en integrert modul, der røntgenundersøkelser og diagnostikk vil inngå som en del av den kirurgiske planleggingen og behandlingen av våre pasienter. Modulen vil omhandle et bredt spekter av diagnostiske problemstillinger og ulike behandlinger.

 

I oral kirurgi vil det bli lagt vekt på hva vi kan gjøre bedre av det vi allerede gjør, og hvilke nye behandlingsmetoder som er tilgjengelige. Vi vil også diskutere når det ikke er riktig å operere. Modulen vil inneholde tips og råd om hvordan man skal unngå komplikasjoner og hvordan komplikasjoner kan takles hvis de skulle oppstå.

 

I kjeve- og ansiktsradiologi vil det bli lagt vekt på hvordan vi kan bli bedre diagnostikere. Nye radiologiske metoder vil bli gjennomgått med fokus på bruken og tolkingen av OPG og intraorale undersøkelser. Deltakerne vil få kunnskap om mer avanserte dentoalvolære radiologiske undersøkelser man kan henvise sine pasienter for, ny røntgenapparatur og gjeldende "Ny norsk lov om strålevern og bruk av stråling". 

 

For begge fagene vil det bli anledning til å oppdatere seg om nye prosedyrer og ny forskning.

 

Modulen vil basere seg både på forelesninger på samlingene, PBL-oppgaver og nettbaserte forelesninger som deltagerne vil ha tilgang til mellom samlingene. På samlingene vil kliniske kasus brukes som basis i undervisningen. Deltagerne oppfordres til å bringe med egne kasus som diskuteres på samlingene.

 

Fagansvarlige/foredragsholdere

Professor Tore Bjørnland, UiO

Oral kirurg Heming Olsen-Bergem, UiO

Professor Anne Møystad, UiO

Universitetslektor Bjørn Bamse Mork-Knutsen, UiO

 

ORAL KIRURGI

Kirurgiske prinsipper

 • Hygienerutiner, oppdekking, sterilisering/autoklavering
 • Anestesiteknikker
 • Snittføring og lappdesign
 • Suturering og sårbehandling
 • Antibiotika og annen anvendt farmakologi
 • Oral kirurgi hos barn
 • Medisinske kontraindikasjoner (kortversjon)                    

 

Klinisk kirurgi

 • Ekstraksjoner og reseksjoner
 • Visdomstenner
 • Rotspissamputasjon
 • Cystektomi
 • Blottlegging av tenner
 • Implantater
 • Bløtvevskirurgi
 • Biopsier
 • Spyttkjertler
 • Abscesser
 • Osteomyelitt, osteoradionekrose, osteonekrose
 • Kreft i munnhulen        

 

Komplikasjoner

 • Alveolitter, dry socket
 • Infeksjoner
 • Nerveskader
 • Allergiske reaksjoner (herunder anafylaksi)

     

KJEVE- OG ANSIKTSRADIOLOGI:

 • De vanligste røntgenundersøkelsene i daglig praksis
 • Opptaksteknikker/prinsipper
 • Manuelle og elektroniske bilder
 • Hva bildene viser oss
 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk
 • Tredimensjonale bilder
 • Scanning
 • Henvisningsrutiner
 • Apparatur og bruksområder
 • Feil og artefakter
 • Strålehygiene

 

Målgruppe

Tannleger

 

Priser

Kursavgift kr ............

Ikke-medlemmer av NTF betaler kr .............., hvis det er plass på kurset
OBS! Avgift for lunsj kommer i tillegg.
 

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem.

 

Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.

 

Se utlysning i Etterutdanningskatalogen og på NTFs nettsted.

 

TSE Modul 6 avholdes ikke høsten 2017
 

Meld deg på via NTFs kurspåmelding!