Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 10

Modul 10

Modul 10 - Periodontale sykdommer

Diagnoser, Behandling og HELFO-regler

Fagansvarlige / foredragsholdere:

Kristin M. Kolltveit, tannlege, spesialist i periodonti, Dr. odont, privatpraksis
Kari-Mette Andersen, tannlege, spesialist i periodonti, stipendiat i mikrobiologi, UiO/UiT, privatpraksis

Modul 10 ble arrangert første gang i Buskerud høsten 2017

Kursinnhold
Selv om tannhelsen i Norge blir stadig bedre, er det fremdeles et stort behov for periodontal behandling, spesielt i den voksne befolkningen. Denne TSE-modulen gir deltakerne anledning til å oppdatere sin kunnskap om utvikling av periodontitt, mikrobiologi og anamnese. Alle emner blir eksemplifisert med kliniske kasus. Videre gjennomgås hvordan man stiller en diagnose og legger en behandlingsplan, samt hvordan man gjennomfører en systematisk behandling. Vedlikehold av behandlingsresultat og protetisk rehabilitering blir også belyst sammen med relevant regelverk for HELFO-refusjon.

Kurset vil blant annet inneholde følgende temaer:

 • Forekomst
 • Mikrobiologi / Bruk av antibiotika
 • Årsaker til, og utvikling av periodontitt
 • Allmennhelse som risiko for periodontitt
 • Periodontitt som risiko for allmennhelse
 • Diagnostikk: klinisk, røntgenologisk, mikrobiologisk
 • Hvem er risikopasienter?
 • Behandlingsplan
 • Behandling av marginal periodontitt
 • Vedlikeholdsbehandling
 • Protetisk rehabilitering
 • Oppfølging av implantater og forebygging av periimplantitt
 • Akutte tilstander i gingiva/periodontale vev
 • Mucogingival behandling
 • Muligheter og begrensninger i benregenerasonsbehandling
 • HELFO-regelverk av betydning for de ulike behandlinger

Det blir lagt ut støtteark til forelesningene på nett. Mellom samlingene blir det lagt ut relevant litteratur og multiple-choice test for egensjekk av kunnskap. Kliniske kasus vil bli drøftet i grupper. Trinn-for-trinn forklaring av kliniske prosedyrer i egne nettforelesninger.

Målgruppe
Tannleger

Pris - kursavgift
Kr 11.000
Ikke-medlemmer av NTF betaler kr 15 000, dersom det er plass på kurset.
Merk: avgift for lunsj kommer i tillegg

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem.

Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.

Våren 2018 arrangeres Modul 10 i Telemark. Kurssted: Hotell Vic, Porsgrunn.

Første samling: 8 og 9. februar 2018
Andre samling: 8. og 9. mars 2018

Meld deg på via NTFs kurspåmelding!