Søk
Hjem     Organisasjonen     Foreninger  

Foreninger

Lokalforeninger
NTF har 21 lokalforeninger som utgjør grunnpilarene i foreningen. Lokalforeningene skal ifølge vedtektene representere NTF i sitt område og fremme NTFs formål. Med få unntak er det en lokalforening i hvert fylke.

Spesialistforeninger
NTF har også egne foreninger for alle de syv godkjente spesialitetene som finnes. Spesialistforeningene er landsdekkende.

Internasjonale foreninger
NTF samarbeider godt med de andre nordiske tannlegeforeningene, samt er en del av det internasjonale samarbeidet med Council og European Dentists (CED) og FDI World Dental Federation

Andre foreninger
I tillegg samarbeider NTF med en rekke nasjonale foreninger innen tannhelse og folkehelse, profesjonsforeninger og fagforbund