Søk

Klager og erstatning

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Det framgår av pasientskadeloven som trådte i kraft for privat helsetjeneste 1.1.2009.

Les mer om meldeplikt og registrering på www.npe.no

eller "Ofte stilte spørsmål" på www.npe.no

 

Relevante artikler fra Tidende:

Ansvarsforsikring og NPE 2011; 121: 1015

Norsk pasientskadeerstatning settes i verk fra 2009 - Tidende nr 15 / 2008

Klager på tannbehandlinger. NTFs lokale klagenemndsordning - Tidende nr 5 / 2007