Søk
Hjem     Organisasjonen  

Organisasjonen

Den norske tannlegeforening (NTF) er en profesjons- og fagforening for landets tannleger som jobber for å ivareta tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser samt gode kollegiale forhold.

Visjon

Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse.
 

Virksomhetsidé

NTF skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt gode kollegiale forhold. Foreningen skal også arbeide for at odontologisk utdanning og forskning skal legge grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, samt at hele befolkningen skal dra nytte av en god tannhelsetjeneste.
 

Verdier for organisasjonen

-  Ærlighet
-  Åpenhet
-  Profesjonalitet
-  Respekt
-  Engasjement
-  Fleksibilitet
-  Raushet
 

NTFs virksomhet deles inn i tre hovedområder

1. Medlemsrettet arbeid
2. Samfunnsrettet arbeid
3. Organisasjonsmessige forhold
 

Lokalforeninger

NTF har 21 lokalforeninger - med noen unntak er det en lokalforening i hvert fylke. Den som er medlem av NTF, må også være medlem av en lokalforening.


NTFs organer

NTF består av en rekke organer: