Velkommen til Munn- og halskreftdagen!

Velkommen til Munn- og halskreftdagen!

/ 30.06.2016

Munn- og halskreftforeningen inviterer til fagdag 19. september - et område hvor tannlegene spiller en sentral rolle.

Ønsker du feriestopp av Tidende?

Ønsker du feriestopp av Tidende?

/ 29.06.2016

Tidende distribueres med bud til de fleste av mottakerne, og mange får bladet på dørmatten sammen med morgenavisene. Hvis du melder feriestopp av avisen, stoppes imidlertid ikke automatisk leveringen av Tidende.

Ferske tall fra SSB

/ 20.06.2016

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem ferske tall både for den offentlige tannhelsetjenesten og fra levekårsundersøkelsen 2015.

Nytt kurs - Antibiotikaresistens og implikasjoner i tannlegepraksis

/ 14.06.2016

NTF inviterer alle medlemmer og andre i tannhelsetjenesten til gratis kurs om hvilke konsekvenser antibiotikaresistens har for tannbehandling.

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

/ 13.06.2016

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer, blir gjennomført 19. september 2016.

Debattmøte: Antibiotikaresistens – vår tids største helsetrussel

/ 10.06.2016

Under årets Arendalsuke inviterer Veterinærforeningen, Legeforeningen og Tannlegeforeningen til debatt rundt det økende problemet med multiresistente bakterier.

Høringen om overføring av tannhelsetjenesten er sendt ut

/ 07.06.2016

6. juni ble høringsnotatet om overføringen av tannhelsetjenesten til kommunalt forvaltningsnivå lagt fram av Helse- og omsorgsdepartementet.

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

/ 31.05.2016

Temaet for årets markering er standardiserte tobakkspakninger. WHO lanserer dagen fra Oslo, med prominente gjester og nyheter om temaet.

Flere nyheter